Digitaliseerimise teekaart

   

Floorin AS sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest, mida rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti raames koostati digitaliseerimise teekaart, toetuse suuruseks oli 11 150 eurot.

Floorin AS sai meetme „Ettevõtte digipöörde toetamine“ raames tegevuse „Digitaliseerimise teekaardi elluviimise” eluviimiseks toetust summas 239 626 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:
Floorin AS planeerib toetuse abiga kaasrahastada aastatel 2023-2025 tegevusi, mis on seotud tööprotsesside automatiseerimise ja standardiseerimisega, infosüsteemide uuendamisega ning küberteadlikkuse võimekuse kasvuga. Aastatel 2023-2025 viiakse ellu vastav digitaliseerimise tegevuskava, mis omakorda on valminud digitaliseerimise teekaardi loomise käigus.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Luua Floorin AS kolme aasta jooksul (2023-2025) terviklik tarkvarade ökosüsteem, mis võimaldaks läbi kõikide müügikanalite pakkuda klientidele erakordset kliendikogemust läbi nõustamise ja ruumidisaini ning tagaks äriprotsesside efektiivse teostamise ja sisemise efektiivsuse kasvu.