Antistaatilised (ESD) katted

Antistaatilised ja ESD põrandakatted on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus staatiline elekter võib tekitada olulist kahju. Need elektrostaatilisi laenguid hajutavad või ärajuhtivad põrandakatted on piisavalt väikese elektritakistusega, et kiiresti ära juhtida staatilise elektri laengud, kui põrandakate on maandatud. Nõutavad ruumides, kus hoitakse või kasutatakse tule/plahvatusohtlikke materjale, digitaalsetes telekommunikatsioonikeskustes, operatsioonisaalides ja intesiivravipalatites, high-tech laboratooriumites ja kõrgendatud puhtusnõuetega ruumides (elektroonika, optika, farmaatsia, biotehnoloogia).

Kollektsioonid